Pierwszy warsztat z cyklu "CEB dla biznesu": Czy znasz już przyszłych liderów Twojej organizacji?

25 września w warszawskim biurze SHL Polska gościliśmy naszych Klientów na warsztacie „Czy znasz już przyszłym liderów swojej organizacji?”. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „CEB dla biznesu” skierowanego do menedżerów oraz dyrektorów HR.

W czasie naszego prawie 3-godzinnego warsztatu wspólnie z naszymi Klientami dyskutowaliśmy na temat pracowników z wysokim potencjałem, często określanych jako High Potentials lub HiPo.

W pierwszej części spotkania zaprezentowaliśmy naszym gościom najświeższe wyniki badań CEB SHL Talent Measurement dotyczące globalnych trendów w identyfikacji pracowników HiPo. Odnieśliśmy się również do trendów obowiązujących w tym temacie na polskim gruncie. Dodatkowo przedstawiliśmy naszym Klientom aktualne podejście CEB SHL Talent Measurement do tematu diagnozowania pracowników z wysokim potencjałem oparte na zdiagnozowaniu aspiracji, zdolności i zaangażowania.
W drugiej, bardziej warsztatowej części spotkania nasi uczestnicy mieli za zadanie wyłonienie pracownika High Potencial spośród grupy kandydatów. Miały im do tego posłużyć narzędzia diagnozy potencjału CEB SHL Talent Measurement – Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ oraz Kwestionariusz Motywacji MQ, jak również pytania diagnozujące indywidualny poziom zaangażowania pracownika.

Cieszymy się, że pierwsze spotkanie z nowego cyklu spotkało się z dużym zainteresowaniem naszych Klientów, a dyskusje i praca nad case study przyniosły wiele ciekawych wniosków i były okazją do wymiany najlepszych praktyk.

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cykl „CEB dla biznesu”, o których będziemy informować Państwa na bieżąco!

Zdjęcia:

SHL Polska CEB dla biznesu

SHL Polska CEB dla biznesu

SHL Polska CEB dla biznesu

SHL Polska CEB dla biznesu

SHL Polska CEB dla biznesu