Kim jesteśmy?

Firma CEB (The Corporate Executive Board) jest amerykańską firmą doradczą, która od ponad 30 lat śledzi i analizuje najlepsze praktyki organizacji odnoszących sukcesy na rynku, a następnie przekłada je na rozwiązania i usługi dla swoich klientów. CEB współpracuje z ponad 6 000 firm w 60 krajach, które stanowią 88% firm na liście Fortune 500.

W 2013 roku globalnie firma SHL stała się częścią grupy CEB. Dotychczasowe rozwiązania SHL otrzymały nową nazwę "CEB's SHL Talent Measurement Solutions" i obecnie stanowią kluczowy element zintegrowanych usług CEB w obszarze zarządzania talentami (ang. Integrated Talent Management Services).

Wspólnie oferujemy naszym Klientom kompletny zestaw rozwiązań wspierających selekcję, wdrażanie, rozwijanie i motywowanie talentów. Rozwiązania te oparte są na najlepszych narzędziach i badaniach analitycznych prowadzonych wspólnie z naszymi Klientami. 

CEB na świecie:

CEB na świecie