"Kiedy pojawia się wakat, możemy szybko zidentyfikować właściwą osobę na to stanowisko oraz właściwą osobę na zwolnione miejsce" - Fujitsu

Na rynku pracy coraz trudniej jest znaleźć osoby z wysokim potencjałem. Pracodawcy zmagają się z coraz większą liczbą kandydatów o niskich umiejętnościach oraz przechodzeniem na emeryturę osób urodzonych w wyżu demograficznym lat 50-tych. Dopasowanie pracowników do strategii firmy staje się kluczowe, by osiągnąć długoterminowy sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego też firmy potrzebują realnego wglądu w zdolności, potencjał i potrzeby swoich pracowników.

Wyzwanie

  • Organizacje mają znikomy wgląd w potencjał i możliwości swoich pracowników oraz zespołów, bazując głównie na wynikach pracy
  • Transfer pracowników na inne stanowiska w ramach restrukturyzacji jest trudny ze względu na brak obiektywnej wiedzy o ich kompetencjach i potencjale
  • Bez odpowiedniej analizy, dopasowanie umiejętności pracowników do strategii firmy pozostaje często na poziomie spekulacji

Rozwiązanie

Pomagamy organizacjom poznać potencjał swoich pracowników. Skupiamy się na zaangażowaniu, rozwoju i mobilizowaniu zespołu tak, by pracował zgodnie ze strategią biznesową firmy.  Pomagamy maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników poprzez zrozumienie ich potrzeb rozwojowych. Tworząc jasno sprecyzowane plany rozwojowe, pomagamy przygotować ludzi do tego, by osiągali lepsze wyniki na obecnych i przyszłych stanowiskach.

Jak to działa?

  • Definiowanie wymagań związanych z oczekiwanymi wynikami, kompetencjami i potencjałem bez względu na ważność stanowiska w organizacji
  • Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju u pracowników
  • Tworzenie i realizacja planów rozwojowych, by maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników w przyszłości