"Odnotowaliśmy 30% spadek fluktuacji pracowników, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 5 milionów dolarów." -  T-Mobile

Wyniki biznesowe organizacji zależą w dużej mierze od potencjału pracowników. Wielu pracodawców posiada dane dotyczące wyników pracy i wydajności ludzi, jednak niewielu ma wgląd w to czy uda im się sprostać wymaganiom w przyszłości.

Wyzwanie

  • Organizacjom brakuje obiektywnych narzędzi do oceny kompetencji swoich pracowników
  • Dane dotyczące kompetencji pracowników mają zwykle charakter archiwalny - pokazują co pracownicy osiągnęli do tej pory, a nie jaki mają potencjał na przyszłość 
  • Strategie biznesowe ulegają ciągłym zmianom, dlatego firmy potrzebują informacji na temat silnych stron swoich ludzi, by móc je maksymalnie wykorzystać

Rozwiązanie

Audyt talentów zapewnia wgląd w potencjał pracowników w konkretnym miejscu i czasie. Wykrywa też lukę pomiędzy możliwościami a wymaganiami, pomagając zestawić rzeczywiste umiejętności pracowników z potrzebami biznesu. Dzięki ocenie wyników (przeszłość), kompetencji (teraźniejszość) oraz potencjału (przyszłość), określamy dopasowanie jednostek oraz całych zespołów do celów organizacji.

Jak to działa?

  • Określenie zachowań, motywacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu
  • Trafna i obiektywna ocena pracowników pod kątem potrzeb biznesowych
  • Wnikliwe raporty opisujące jak dobrze pracownicy są dopasowani do celów strategicznych firmy