Organizacje, które chcą działać efektywnie w nieustannie zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym , potrzebują silnych liderów. Liderów, którzy będą myśleli celami całej organizacji, będą dbali o jej całościowy rozwój i dobro jej wszystkich interesariuszy. W obecnej rzeczywistości liderzy, którzy myślą jedynie o swoich indywidualnych celach i celach zespołu, którym zarządzają są niestety mało efektywni. Liderzy stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi zarówno z relacjami ze współpracownikami, jak również relacjami na linii lider-zespół.

Rozwiązanie

Pomagamy organizacjom zdiagnozować zdolności przywódcze ich liderów i dowiedzieć się jak radzą sobie we współpracy z szeroką grupą osób, nawiązywaniem relacji z osobami z różnych kultur, zaufaniem, delegowaniem i przekazywaniem szerszego zakresu odpowiedzialności swojemu zespołowi. Wyposażamy liderów w wiedzę i najlepsze praktyki, które umożliwiają im rozwijanie postaw przedsiębiorczego lidera u siebie, jak również w swoich zespołach. Sprawiamy, że liderzy komunikują się w sposób nastawiony na współpracę między zespołami i uczą tego swoje zespoły.

Jak to działa?

Przedsiębiorczy liderzy realizują efektywnie swoje cele oraz przyczyniają się do realizacji celów innych działów w firmie. Przy realizacji swoich celów korzystają z pomocy osób ze swojej sieci kontaktów oraz zachęcają swój zespół do wspierania osób z ich własnej sieci kontaktów w realizacji ogólnofirmowych celów

 

Aby dowiedzieć się więcej o identyfikacji o rozwoju przedsiębiorczych liderów, pobierz raport: "Zrewolucjonizuj przywództwo. Nowy model przywództwa: Przywództwo przedsiębiorcze".

Zapoznaj się z broszurą informacyjną na temat podejścia CEB do identyfikacji i rozwoju przedsiębiorczych liderów: "Zrewolucjonizuj przywództwo. Osiągaj wyniki. Szybciej niż dotychczas"