"CEB SHL Talent Measurement zapewnia nam unikatowy wgląd w utalentowanych pracowników" - Kellogg's

Szybko zachodzące zmiany na rynku pracy wymagają od firm dużej elastyczności. Planowanie awansów i rozwój talentów w kierunku wyższych stanowisk może zredukować czas poświęcony na obsadzenie stanowisk, gdy pojawi się nagła potrzeba biznesowa. Dzięki systematycznym działaniom firmy tworzą pulę zdolnych, zmotywowanych pracowników, zmniejszają ryzyko niepowodzenia nowych przedsięwzięć, jednocześnie zapewniając stabilność i ciągłość pracy. Dobre planowanie oznacza dbałość o pracowników z potencjałem, którzy będą wyróżniać się na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Wyzwanie

  • Osoby urodzone podczas wyżu demograficznego lat 50-tych masowo odchodzą na emerytury, nie dokonując transferu wiedzy i doświadczenia 
  • Tempo zmian na rynku zwiększa obawy ludzi co do przyszłości zawodowej
  • Utrata kluczowego pracownika jest dla firmy dotkliwa. Badania pokazują, że koszt związany z utratą pracownika na stanowisku menedżerskim jest równy półtorakrotności jego wynagrodzenia

Rozwiązanie

Pomagamy organizacjom dostrzec potencjał swoich pracowników, określić ich aspiracje i mocne strony, a następnie powiązać je z celami biznesowymi organizacji. Nasze rozwiązania umożliwiają skuteczne reagowanie na zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Jak to działa?

  • Identyfikacja pracowników z potencjałem i aspiracjami na stanowiska menedżerskie i przywódcze
  • Dopasowanie kompetencji, potencjału i aspiracji kandydatów wewnętrznych do wymogów na przyszłych stanowiskach pracy
  • Informowanie pracowników o planowanej sukcesji oraz o wymaganiach na przyszłym stanowisku pracy