Obiektywne narzędzia oceny to cenne źródło informacji o pracownikach

Skuteczne decyzje odnośnie talentów powinny opierać się na trzech parametrach: wyniki, kompetencje i potencjał. Oferujemy narzędzia, które badają szeroki wachlarz zarówno kompetencji, jak również zdolności i cech osobowości, które składają się na potencjał. Nasze testy pokazują jaki poziom danej umiejętności czy zdolności posiada kandydat. Z kolei nasze kwestionariusze badają preferencje do określonych zachowań, motywację i ambicję, stopień dopasowania do zespołu lub organizacji oraz cechy przywódcze.

Narzędzia oceny stosuje się na różnych etapach cyklu zatrudnienia pracownika:

  • Na etapie rekrutacji, aby odsiać kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów stanowiskowych
  • Na etapie selekcji, aby znaleźć kandydatów, którzy możliwie najlepiej, z największym prawdopodobieństwem osiągną sukces na stanowisku
  • Na etapie tworzenia zespołu, aby poprawić efektywność pracy zespołu
  • Na etapie rozwoju, aby określić mocne strony i potrzeby rozwojowe
  • Na etapie sukcesji, aby określić i rozwinąć przyszłych liderów
  • Na etapie zmian organizacyjnych, jako podstawa do przeniesienia i restrukturyzacji.

Zalety naszych narzędzi:

  • Osadzenie w kontekście biznesowym, co pozwala badać obszary kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w pracy
  • Ekspertyza i sprawdzone rozwiązania z powodzeniem stosowane na rynku polskim od ponad 20 lat - około 15 000 badań polskimi testami SHL rocznie oraz ponad 1000 badań kwestionariuszami.
  • Możliwość włączenia naszych narzędzi w istniejący już proces rekrutacji/selekcji, w tym integracja z systemami do zarządzania procesami HR (np. systemy ATS)
  • Dostępność w ponad 30 wersjach językowych, co umożliwia prowadzenie ujednoliconego procesu oceny dla osób z wielu krajów

Dodatkowo, dbamy o wysoki poziom wiedzy i jakości w stosowaniu naszych narzędzi poprzez certyfikowanie użytkowników testów zgodnie z globalnymi wytycznymi SHL. Więcej na stronie szkolenia certyfikacyjneTesty zdolności:

Testy zdolności online Verify

Zaawansowana Seria Menedżerska

Seria Menedżerska

Seria Kontaktu z Klientem

Seria Myślenie Techniczne

Seria Techniczna

Seria Informatyczna

Testy kreatywnego myślenia

Testy zręczności


Kwestionariusze:

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ32

Kwestionariusz Motywacji MQ

Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności DSI

Kwestionariusz Stylu Kontaktu z Klientem CCSQ

Kwestionariusz Stylu Pracy WSQ


Modele kompetencji:

Uniwersalny Model Kompetencji UCF

 

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności