Obiektywne narzędzia oceny to cenne źródło informacji o pracownikach

Skuteczne decyzje odnośnie talentów powinny opierać się na trzech parametrach: wyniki, kompetencje i potencjał. Oferujemy narzędzia, które badają szeroki wachlarz zarówno kompetencji, jak również zdolności i cech osobowości, które składają się na potencjał. Nasze testy pokazują jaki poziom danej umiejętności czy zdolności posiada kandydat. Z kolei nasze kwestionariusze badają preferencje do określonych zachowań, motywację i ambicję, stopień dopasowania do zespołu lub organizacji oraz cechy przywódcze.

Narzędzia oceny stosuje się na różnych etapach cyklu zatrudnienia pracownika:

  • Na etapie rekrutacji, aby odsiać kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów stanowiskowych
  • Na etapie selekcji, aby znaleźć kandydatów, którzy możliwie najlepiej, z największym prawdopodobieństwem osiągną sukces na stanowisku
  • Na etapie tworzenia zespołu, aby poprawić efektywność pracy zespołu
  • Na etapie rozwoju, aby określić mocne strony i potrzeby rozwojowe
  • Na etapie sukcesji, aby określić i rozwinąć przyszłych liderów
  • Na etapie zmian organizacyjnych, jako podstawa do przeniesienia i restrukturyzacji.

Zalety naszych narzędzi:

  • Osadzenie w kontekście biznesowym, co pozwala badać obszary kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w pracy
  • Ekspertyza i sprawdzone rozwiązania z powodzeniem stosowane na rynku polskim od ponad 20 lat - około 15 000 badań polskimi testami SHL Talent Measurement rocznie oraz ponad 1000 badań kwestionariuszami.
  • Możliwość włączenia naszych narzędzi w istniejący już proces rekrutacji/selekcji, w tym integracja z systemami do zarządzania procesami HR (np. systemy ATS)
  • Dostępność w ponad 30 wersjach językowych, co umożliwia prowadzenie ujednoliconego procesu oceny dla osób z wielu krajów

Dodatkowo, dbamy o wysoki poziom wiedzy i jakości w stosowaniu naszych narzędzi poprzez certyfikowanie użytkowników testów zgodnie z globalnymi wytycznymi CEB SHL Talent Measurement. Więcej na stronie szkolenia certyfikacyjneTesty zdolności:

Testy zdolności online Verify

Zaawansowana Seria Menedżerska

Seria Menedżerska

Seria Kontaktu z Klientem

Seria Myślenie Techniczne

Seria Techniczna

Seria Informatyczna

Testy kreatywnego myślenia

Testy zręczności


Kwestionariusze:

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ32

Kwestionariusz Motywacji MQ

Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności DSI

Kwestionariusz Stylu Kontaktu z Klientem CCSQ

Kwestionariusz Stylu Pracy WSQ


Modele kompetencji:

Uniwersalny Model Kompetencji UCF