"Dzięki naszemu procesowi rekrutacji absolwentów, w którym wykorzystujemy narzędzia proponowane przez CEB SHL, mamy dostęp do kandydatów "wysokiego kalibru" we wszystkich regionach" we wszystkich regionach" - DHL

W dzisiejszych czasach pracownik jest „zasobem” deficytowym. Walka o niego staje się normą, a dotyczy stanowisk na każdym poziomie. Pracodawca staje przed nowymi wyzwaniami, coraz trudniejsze jest dotarcie do kandydatów, a błędne decyzje rekrutacyjne przekładają się na fluktuację pracowników, co zwiększa koszty i obniża produktywność organizacji.

Rozwiązanie

Z pomocą na te problemy pracodawców przychodzą rozwiązania proponowane przez CEB SHL Polska. Kandydatom do pracy pomagamy poznać kulturę organizacyjną firmy oraz wymagania, jakie będą przed nimi stawiane. Organizacjom pomagamy poznać zdolności, potencjał i umiejętności kandydatów do pracy, dzięki czemu zyskują one dostęp do obiektywnych informacji i w rezultacie podejmują lepsze decyzje kadrowe.

Jakie wsparcie oferujemy?

Oferujemy swoją pomoc w zakresie rekrutacji na różnych poziomach:

  • W rekrutacjach masowych
  • W rekrutacjach absolwentów
  • W rekrutacjach managerskich i specjalistycznych