"Te osoby, które zdobyły wysokie wyniki w procesie oceny zaprojektowanym wspólnie z CEB SHL, trzy razy częściej uzyskiwały wysokie wyniki w pracy" - Vodafone

Wyzwania w zakresie rekrutacji masowych

  • Ogromna liczba aplikacji kandydatów niedopasowanych kompetencyjnie do stanowiska
  • Kandydat aplikuje na wiele stanowisk jednocześnie, nie zwracając uwagi na firmę, jej wartości, oczekiwania
  • Wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydata nie zawsze świadczy o jego dobrym dopasowaniu do wymagań na stanowisku, na które aplikuje

Rozwiązanie 

Pomagamy zwiększyć jakość procesów rekrutacji masowych. Dzięki zastosowaniu naszych narzędzi odsiewamy nieodpowiednich kandydatów na wczesnych etapach procesu selekcji. Tylko ci kandydaci, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i cechy osobowościowe przechodzą do kolejnych etapów formalnej oceny. 
Proponowane przez nas podejście pozwala ograniczać koszty, a także zmniejszyć liczbę błędnych decyzji rekrutacyjnych.

Ważnym aspektem jest również Employer Branding – dzięki naszym rozwiązaniom zapewniamy kandydatom pozytywne doświadczenia już na początku rekrutacji, co przekłada się na ich zaangażowanie w procesie rekrutacyjnym, a także na ich dalszą motywację do pracy w organizacji.

Jak to działa?

  • Realistyczny opis pracy na danym stanowisku oraz symulacje zadań powodują, że kandydaci na wstępnym etapie selekcji sami oceniają, na ile chcą dalej aplikować do pracy na to konkretne stanowisko
  • Ocena zdolności i preferowanych zachowań za pomocą testów zdolności oraz kwestionariuszy redukuje liczbę nieodpowiednich kandydatów
  • Tylko najlepsi kandydaci przechodzą do kolejnych etapów oceny
  • Integracja procesu selekcji z funkcjonującym już systemem rekrutacyjnym, np. do zarządzania aplikacjami kandydatów (ang. ATS - Applicant Tracking System)