"Zdefiniowanie zachowań kluczowych na danym stanowisku zapewniło wysoką jakość procesu zatrudnienia. Rozwiązania CEB SHL Talent Measurement przyczyniły się do redukcji ryzyka związanego z nieudaną rekrutacją." - LM Glasfiber

Na rynku coraz bardziej odczuwalny jest niedobór utalentowanych menedżerów i specjalistów. Posiadanie kompetentnej kadry kierowniczej i eksperckiej jest podstawą do osiągnięcia sukcesu, ale wiąże się z wysokim poziomem ryzyka: źle obsadzone stanowiska mogą zmniejszyć morale oraz zwiększyć wskaźnik fluktuacji w zespole.

  • Ostatnie badania pokazują, iż 49% stanowisk menedżerskich jest źle obsadzonych i nie przynosi pożądanych wyników*
  • Wiele firm awansuje wydajnych pracowników automatycznie, bez głębszej analizy ich kompetencji w odniesieniu do nowego stanowiska
  • Wysoko wydajni pracownicy są o 49% bardziej produktywni na stanowiskach menedżerskich i o 67% na stanowiskach sprzedażowych**

Rozwiązanie

Pomagamy zdefiniować umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku - bez względu na poziom w hierarchii firmy - jak również oceniamy zdolności i potencjał kandydatów do pracy na tych stanowiskach. W czasie organizowanych przez nas Assessment Center czy Development Center zapewniamy obiektywny wgląd w kompetencje i potencjał potrzebny do bardziej wydajnej pracy.

Jak to działa?

  • Określenie kryteriów, w tym zachowań, zdolności, umiejętności oraz motywacji wymaganych na danym stanowisku pracy
  • Ocena kompetencji i potencjału kandydatów do pracy
  • Analiza mocnych i słabych stron kandydatów w odniesieniu do ocenianych kryteriów
  • Przygotowanie dokładnych i czytelnych raportów, które nie zawierają żargonu psychologicznego i są mocno osadzone w biznesie

*Adrian Furnham, UCL, 2011
**McKinsey's War for Talent Survey